ANBI gerelateerde informatie

Naam ANBI-instelling Stichting Droomhuis Wijk bij Duurstede
Fiscaal nummer 8155.68.642
Contactgegevens Remus 6, 3962KT Wijk bij Duurstede
Bestuur Voorzitter: Kok-Hendriks Ellen – Cothen. Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten).
Secretaris: Meuleman Jan – Wijk bij Duustede. Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten).
Penningmeester: Kok-Hendriks Ellen – Cothen.Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten).
Beleidsplan Zie kop 'over ons' op de website Droomhuis (www.stichtingdroomhuis.nl)
Beloningsbeleid Alle bestuursleden doen geheel belangeloos hun werkzaamheden voor de stichting en ontvangen alszodanig geen enkele vergoeding hiervoor.
Doelstelling Zie menukeuzes op de website van het Droomhuis: Ontstaan, Visie, Doelstelling en Organisatie.
Zie ook artikel 2 in de statuten (bij organisatie).
Een ouderinitiatief, een “thuis dichtbij huis” voor 12 jongeren met een verstandelijk of complexe beperking huisvesten. 
Nu de realisatie van het Droomhuis sinds juni 2012 een feit is en de bewoners hun plekje hebben gevonden wil “Stichting Droomhuis”verder gaan om, voor de bewoners onder andere extra activiteiten te organiseren zoals dagjes uit, aanschaf materiaal tbv activering bewoners.
Onderhoud en uitbouwen belevingstuin, activiteiten organiseren voor de buurt tbv integratie Droomhuis. Het Droomhuis is daarvoor financieel afhankelijk van derden.
Verslag activiteiten Het afgelopen jaar stond de verdere gewenning van de bewoners aan hun nieuwe woonomgeving en begeleidingsteam, centraal. Vanuit het ouderplatform is veel energie gestoken in de overdracht aan het team van specifieke kennis per bewoner.
Verder heeft de stichting via de Sesam-academie een student van de hogeschool Rotterdam een plan laten opstellen voor de fondsenwerving; de uitvoering daarvan zal in 2014 opgepakt worden.
In het droomhuis zelf waren er het afgelopen jaar twee ingrijpende wijzigingen: het overlijden van een bewoner,en, door een reorganisatie bij zorgaanbieder Syndion, een andere clustermanager.
Financiële verantwoording Jaarrekening 2014
  Jaarrekening 2015
  Jaarrekening 2016
  Jaarrekening 2017
  Jaarrekening 2018
  Jaarrekening 2020
  Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2023