Ontstaan van het Droomhuis

Wat vooraf ging
Begin 2005 trokken de ouders van Manon Hamstra (een van de huidige bewoners) zoals uit de stukken van destijds valt te lezen “de stoute schoenen aan”. Marianne en Hendrik Jan namen het initiatief samen met nog 5 andere ouders van ernstig en complex gehandicapte jongeren om de vraag te beantwoorden of het mogelijk zou zijn een eigen thuis voor je kind met een eigen woonkamer voor 6 personen te bouwen en wel in Wijk bij Duurstede. Kortom “een thuis dicht bij huis” in een groene omgeving met een ruime tuin.

De steeds intensievere zorg voor de opgroeiende  jongeren werd thuis te zwaar en er moest volgens hun iets geregeld worden. Er werd enthousiast van start gegaan. Vooral in het begin was het vallen en opstaan. Maar ook een feest van herkenning en van dromen, die van lieverlee steeds meer werkelijkheid leken te worden. Stichting Droomhuis werd opgericht.

Rol gemeente en Woningstichting Volksbelang
Ook de gemeente Wijk bij Duurstede erkende al een tijd de zorgvraag van inwoners met een geestelijke en/of lichamelijke beperking. Samen met de gemeente werd in het begin eerst gekeken naar een locatie in Cothen waar een ondernemer in combinatie met een kleinschalige woon- zorgvoorziening voor senioren het plan had om voor 12 bewoners een “Droomhuis” te willen realiseren. Begin 2008 bleek dit toch niet haalbaar te zijn.
Burgemeester en Wethouders van Wijk bij Duurstede (B&W) maar ook Woningstichting Volksbelang  (nu Woonin) bleven zich de problematiek van de ouders aantrekken en er werd uiteindelijk een oplossing gevonden.
Woningstichting Volksbelang zegde toe het Droomhuis voor 12 zorg intensieve jongeren te gaan bouwen in het plan De Geer II in Wijk bij Duurstede. De initiatiefnemers waren natuurlijk zeer blij met deze ontwikkeling.

De planvoorbereiding
In 2008 werd het programma van eisen voor 12 zorgwoningen opgesteld. Om tot een zo optimaal resultaat te komen, werd er ook intensief overleg gepleegd met Volksbelang en de toekomstige zorgverlener Syndion uit Gorinchem.
Na het ontwikkelen van de bouwplannen door architect Frans Koeman van architectenbureau Molenaar, Bol & van Dillen werd al spoedig de bouwvergunning verleend.

De bouw
Na het uitvoeren van de grondwerkzaamheden en het bouwrijp maken werd eind 2010 met de bouw gestart.
Aannemersbedrijf van Dillen uit Culemborg realiseerde de bouw. In het uitvoeringsteam werd samengewerkt met de architect Frans Koeman, Volksbelang en vertegenwoordigers van stichting Droomhuis, waarbij Jan Meuleman namens stichting Droomhuis een zeer belangrijke inbreng had bij de bouw. Hij functioneerde als schakel tussen (de wensen van) ouders en de bouwers.

 

De bouwput is gegraven in 2011

Artist Impression 

Vlak voor de oplevering in 2012

Jan Meuleman

Ingebruikname
Begin 2012 was de nieuwbouw klaar en in juni trokken de eerste bewoners in hun nieuwe woning. De meesten kwamen inderdaad uit Wijk bij Duurstede en hadden hun nieuwe thuis dichtbij huis gevonden, maar er kwamen ook nieuwe bewoners van grotere afstand naar het Droomhuis.

In het begin was het voor iedereen erg wennen in hun nieuwe omgeving, maar gelukkig ging het steeds beter en ontstonden er al gauw over en weer leuke contacten tussen bewoners.

Het nieuwe kippenhok en de mooie tuin bij het Droomhuis waren daarbij een goede aanleiding. Daar werden en worden veel feestjes en partijtjes gevierd. Soms met optredens van clowns, acrobaten en muzikanten; vreselijk gezellig! Het Sint Jans Zomerfeest in 2015 was bijvoorbeeld een echte topper.
Regelmatig zijn er ook uitstapjes met de bewoners naar bijvoorbeeld een dierentuin, het Dolfinarium, het Openlucht Museum of Scheveningen. Geweldig en iedereen geniet er altijd van. Elk jaar wordt afgesloten met een traditionele kerstviering.

 

De opening in oktober 2012

Het Sint Jans Zomerfeest in 2015

Kerstviering 2019

Vrijwilligers en sponsoren
Bij alles in en rond het Droomhuis spelen vrijwilligers en sponsoren meestal uit Wijk bij Duurstede en omstreken een zeer belangrijke rol.
De vele vrijwilligers voor bijvoorbeeld het koken, de was en de tuin zijn uniek en onmisbaar voor het Droomhuis. Wij zijn ze heel veel dank verschuldigd.
Dat geldt op een andere manier voor de sponsoren die gul doneren voor allerlei extra voorzieningen, die uit de gangbare middelen niet mogelijk zijn.

Er was ook tegenspoed
Ook zijn er de afgelopen jaren dieptepunten geweest. Dat was voor het eerst met het overlijden van Frieda Ederveen in oktober 2013. Een van de bewoners van het eerste uur viel ineens weg.
Maar ook het overlijden van Ria Dorrestein, de moeder van Mariska, was een gebeurtenis die we niet snel zullen vergeten.
In het najaar van 2018 bleek Marianne Hamstra, een van de initiatiefneemsters van het Droomhuis van het eerste uur, ernstig ziek te zijn. In de zomer van het jaar daarop kwam ze helaas te overlijden.

In de loop der jaren bleek voor sommige bewoners en ouders ook dat het Droomhuis toch niet opleverde wat ze er zich van hadden voorgesteld of ervan verwachten. Een aantal bewoners verhuisde daarom naar elders, maar er kwamen ook weer nieuwe bewoners voor in de plaats.

 

Frieda Ederveen

Marianne Hamstra

Uitbreidingen
Toch is het Droomhuis een succes en steeds ook bleek weer, dat er nog meer behoefte was aan woonplekken “dicht bij huis”. Uitbreidingen bleken ook financieel voor het Droomhuis voordeel op te leveren. “Een en een is twee” en in 2017 werd er als eerste op de tweede verdieping een extra appartement gemaakt. Daarna volgden in 2019 op het terras aan de achterzijde nog eens twee appartementen gebouwd door Aannemersbedrijf B.M. van Houwelingen uit Hardinxveld-Giessendam.
Deze uitbreiding werd uitgevoerd, terwijl bewoners in het Droomhuis bleven wonen. Een knappe prestatie maar wel met veel overlast. Met extra inzet van de zorg en intensieve begeleiding door Syndion, is dat allemaal uitstekend verlopen.
Begonnen we in 2012 met 12 bewoners, nu wonen er dus 15 bewoners!

 

Het Droomhuis in 2019 nog met dakterras 

De uitbreiding met 2 appartementen uit 2019 

Corona
Toen de verbouwing achter de rug was, duurde het niet lang of ook het Droomhuis werd in 2020 geconfronteerd met het Corona Virus. Dit had een grote impact op zowel bewoners, de verzorging en de ouders.

Het Droomhuis ging op slot, bewoners konden niet meer naar de dagopvang en ouders konden niet of mondjesmaat op bezoek komen.

Ondanks alle zorgvuldige voorzorgsmaatregelen, ontkwamen ook de bewoners van het Droomhuis er niet aan, dat ze besmet werden met het Coronavirus. Gelukkig werd er niemand ernstig ziek en na het toedienen van de nodige vaccinaties in 2021 kon langzamerhand ook het Droomhuis weer open gaan.

Wilfred in het Droomhuis met medewerker dagbesteding tijdens de Coronapandemie


Verder geïnteresseerd?
In dit artikel is in het kort de ontstaansgeschiedenis en het gebruik tot nu toe van het Droomhuis op hoofdlijnen omschreven. Als u meer in detail geïnteresseerd bent in het ontstaan van het Droomhuis, dan kunt u het uitgebreide archief vanaf 2005 op deze website raadplegen (Archief)