ANBI

Stichting Droomhuis heeft een ANBI-toekenning. Wat is dat?

ANBI is de afkorting van:  Algemeen Nut Beogende Instelling

De Belastingdienst heeft Stichting het Droomhuis de status van ANBI toegekend.

 

 

De ANBI-status heeft de volgende fiscale voordelen waar u als donateur of sponsor gebruik van kunt maken. Het levert voor beide partijen de volgende voordelen op:

  • Giften van een particulier aan een ANBI (lees: Droomhuis) zijn voor die particulier aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek.
    Voor het totaal aan gewone giften geldt een drempel voor aftrek van 1% van het drempelinkomen met een minimum van € 60; het aftrekbare bedrag is maximaal 10% van het drempelinkomen. Drempelinkomen is het totaal van inkomsten in box 1, 2 en 3, vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.
  • Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.
  • Het Droomhuis hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang.
  • Uitkeringen die het Droomhuis doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkingsrecht.

Stichting Droomhuis is er bij gebaat om zoveel mogelijk donateurs en sponsoren te krijgen met als doel de bewoners van het Droomhuis het optimaal naar hun zin te kunnen maken en te kunnen houden.

Voor het Droomhuis is daarom deze ANBI-verklaring van de Belastingdienst zeer belangrijk. Het maakt ons aantrekkelijker voor u als sponsoren en donateurs.

 

Meer informatie nodig?

Indien geïnteresseerd bent in meer informatie, kunt u contact met ons opnemen of u verder oriënteren op de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl