Sponsoren, Donoren en Vrienden

Bij het Droomhuis zijn diverse sponsoren en donoren betrokken. Sponsoren en donoren zijn zeer belangrijk voor het Droomhuis, omdat zijn met hun giften en ondersteuning het mogelijk maken, dat er veel activiteiten mogelijk worden, die we niet uit de reguliere zorgbudgetten kunnen betalen. In de afgelopen jaren zijn er vele partijen geweest die het Droomhuis financieel of met andersoortige donaties ondersteund hebben.

Ook de Vrienden van het Droomhuis spelen met hun jaarlijkse bijdragen financieel een belangrijke rol bij het organiseren van activiteiten.

Wij danken al onze sponsoren/donoren en vrienden voor hun bijdragen. Als u ook overweegt sponsor of donor van het Droomhuis te worden, dan kunt u contact opnemen met info@stichtingdroomhuis.nl.

Wenst u nieuwe vriend te worden, dan kunt u contact opnemen met Ando de Boer (andodeboer@hetnet.nl).