Team Syndion

Syndion is er voor mensen – jong en oud- met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. We ondersteunen jou zó, dat je kan opgroeien, leren, wonen en werken op een manier die zij zelf prettig vinden. Vanuit hun wensen en mogelijkheden. Bij ons leef je jouw leven! Dat is waar wij voor staan.

Vanuit Syndion is een team van 15 professionals verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg en ondersteuning van de bewoners van Het Droomhuis. Vanuit de missie en visie van Syndion bepalen drie kernwaarden de inhoud van ons werk: Zeggenschap, Verbindend en Maatwerk met lef. Cliënt, verwant en begeleider vormen de belangrijkste eenheid voor Syndion.

Het team van Het Droomhuis bestaat uit persoonlijk begeleiders, begeleiders, ADL ondersteuners en een huishoudelijk medewerker. Zij worden in hun werk ondersteund door onder andere gedragsdeskundigen en een clustermanager. Met elkaar zetten zij zich in voor een plek waar jij je thuis voelt. Familie, vrienden, buren en collega’s zijn daarbij onmisbaar. Zij geven allemaal kleur aan jouw leven. Want samen leven doe je met elkaar!

Het bieden van zorg en ondersteuning is maatwerk. Iedereen heeft tenslotte zijn eigen wensen en behoeften. Samen met jou en de mensen om je heen gaan wij op zoek naar passende mogelijkheden, niet meer en niet minder. Om dit voor elkaar te krijgen zoeken we naar samenwerking binnen én buiten de organisatie. Deze samenwerking maakt dat onze mogelijkheden niet onbegrensd zijn, maar wel groot.

Meer informatie over Syndion vind je op www.syndion.nl