Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het versturen van onze nieuwsbrief.
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden geen bezoekgegevens bijgehouden. Wij doen geen statistische analyse van gebruik van onze website.

 

Sociale media

Op deze site zijn geen knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten naar sociale netwerken als Facebook en Twitter.

 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws over de activiteiten van Droomhuis Wijk bij Duurstede. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Gebruik van cookies

Wij maken geen gebruik van cookies.

 

Inzage, correctie en recht van verzet

U heeft de mogelijkheid na schriftelijk verzoek uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.    

Secretariaat Droomhuis

Remus 6

3962 KT Wijk bij Duurstede

 

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Als u vragen hebt voor de Stichting, gelieve het contactformulier in te vullen